Data publikacji : 2018-08-29

O potrzebie zmian art. 28 i 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Eugeniusz KowalewskiMichał Piotr ZiemiakDział: Artykuły

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia kluczowych zagadnień związanych z prawidłową wykładnią art. 28 i 28a u.u.o., a także podniesienie postulatów de lege ferenda dotyczących ich reformy. Wskazane przepisy regulują wyjątkowo istotną dla praktyki ubezpieczeniowej problematykę prolongowania ex lege umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz tzw. ubezpieczenia podwójnego. W pierwszej części artykułu wyjaśniono kwestie natury terminologicznej. Następnie autorzy poddają analizie ustawową klauzulę prolongacyjną oraz związane z nią prawo do wypowiedzenia umowy, a także obowiązki informacyjne ciążące na zakładzie ubezpieczeń. Druga część artykułu poświęcona jest obowiązującym od lutego 2012 r. rozwiązaniom dotyczącym właśnie problemu ubezpieczenia podwójnego. Autorzy przedstawiają wiele problemów związanych z wykładnią i stosowaniem przepisu art. 28a. Wreszcie, w podsumowaniu wskazano możliwe zmiany omówionych regulacji.

Słowa kluczowe

ubezpieczenia obowiązkowe ; ubezpieczenie podwójne ; klauzula prolongacyjna ; wypowiedzenie umowy ubezpieczenia.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kowalewski, E., & Ziemiak, M. P. (2018). O potrzebie zmian art. 28 i 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zeszyty Prawnicze, 18(2), 31-60. https://doi.org/10.21697/zp.2018.18.2.02

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie