Data publikacji : 2018-08-29

Charakter prawny tzw. opinii prywatnych w procesie karnym

Błażej BochDział: Artykuły

Abstrakt

Autor w tekście zajmuje się niezwykle sporną tematyką dotyczącą wykorzystywania w procesie karnym tzw. opinii prywatnych. Analiza zagadnienia związana jest przede wszystkim ze zmianą art. 393 § 3 k.p.k. Nowelą z 27 IX 2013r., który to przepis pozwala na wprowadzenie do procesu także dokumentów prywatnych zebranych wprost dla celów postępowania karnego. Autor rozważania rozpoczyna odnosząc się do określonych zasad procesowych, istniejących w systemie prawa karnego procesowego. W dalszej kolejności omawiane są relacje jakie mogą zachodzić w procesie karnym między tzw. opinią prywatną a procesową opinią biegłego. Krótkiej analizie poddane jest też zagadnienie roli procesowej tzw. biegłych prywatnych. W efekcie autor wyciąga określone wnioski i przedstawia postulaty de lege ferenda

Słowa kluczowe

dowody prywatne ; opinia prywatna ; biegli prywatni ; opinia biegłego


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Boch, B. (2018). Charakter prawny tzw. opinii prywatnych w procesie karnym. Zeszyty Prawnicze, 18(2), 105-123. https://doi.org/10.21697/zp.2018.18.2.04

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie