Data publikacji : 2018-08-29

Przestępstwo stalkingu w świetle badań białostockiej szkoły kryminologii

Aleksandra StachelskaDział: Artykuły

Abstrakt

Przestępstwo stalkingu należy do przestępstw stosunkowo niedawno wprowadzonych do polskiego kodeksu karnego. Natomiast już obecnie można spostrzec, że stało się jednym z najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko wolności. W opracowaniu zostały przedstawione wyniki badań nad tym zjawiskiem przeprowadzone w Sądzie Rejonowym w Białymstoku na aktach sądowych zakończonych prawomocnym wyrokiem sądu obejmujących lata 2011-2016. W toku procesu badawczego zbadano łącznie 60 spraw z art. 190a k.k. Analizy dokonano przez zastosowanie kwestionariusza badań aktowych, który obejmował 49 pytań pogrupowanych w kategorie: informacje ogólne oraz kwalifikacja czynu, charakterystyka sprawcy przestępstwa, charakterystyka pokrzywdzonego, opis popełnionego czynu, a także przebieg postępowania przygotowawczego oraz sądowego.

Słowa kluczowe

stalking ; uporczywe nękanie ; kryminologia ; badania aktowe.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Stachelska, A. (2018). Przestępstwo stalkingu w świetle badań białostockiej szkoły kryminologii. Zeszyty Prawnicze, 18(2), 157-193. https://doi.org/10.21697/zp.2018.18.2.07

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie