Data publikacji : 2018-08-29

Liberalne i komunitarystyczne próby uzasadnienia wolności religijnej a ich konsekwencje

Łukasz MirochaDział: Artykuły

Abstrakt

W nauce prawa prezentowane było stanowisko głoszące, że wolność religijna, historycznie rzecz biorąc, jest „prototypem” wszystkich pozostałych praw człowieka. Nie może więc dziwić ugruntowany status wolności religijnej w dokumentach międzynarodowego prawa praw człowieka. Wolność ta znajduje bardzo mocne oparcie pozytywnoprawne, występując obok wolności sumienia i myśli. Pozycja wolności religijnej jako specjalnego prawa jest jednak coraz częściej negowana. Wskazywane są problemy z jej uzasadnieniem. Wynikać mają one zasadniczo z braku możliwości przypisania religii przekonującej differentia specifca w konfrontacji z innymi, niereligijnymi poglądami, przy jednoczesnym zachowaniu szczególnego statusu i uprawnień z niej wypływających, niegwarantowanych tym poglądom. W artykule podejmuję próbę odtworzenia i oceny uzasadnień wolności religijnej prezentowanych przez dwa przeciwstawne nurty współczesnej filozofii prawa – liberalizm i komunitaryzm.

Słowa kluczowe

prawa człowieka ; neutralność światopoglądowa państwa ; relacje państwo-Kościół ; wolność religii ; Ronald Dworkin ; Michael Sandel.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Mirocha, Łukasz. (2018). Liberalne i komunitarystyczne próby uzasadnienia wolności religijnej a ich konsekwencje. Zeszyty Prawnicze, 18(2), 195-214. https://doi.org/10.21697/zp.2018.18.2.08

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie