Data publikacji : 2019-07-11

PRAWO WŁAŚCIWE DLA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ SPOWODOWANĄ PRZEZ WYPADKI DROGOWE Z UDZIAŁEM AUTONOMICZNYCH POJAZDóW

Marek ŚwierczyńskiŁukasz ŻarnowiecDział: Artykuły

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez wypadki drogowe z udziałem autonomicznych pojazdów. Przedmiotem analizy i krytyki jest regulacja kolizyjnoprawna przyjęta w rozporządzeniu Rzym II oraz obu konwencjach haskich z 1971 i 1973 r. Badane aspekty obejmują klasyfikację szkód i odpowiedzialnych podmiotów. Po zbadaniu tych aktów prawnych staje się jasne, że istniejący model kolizyjno prawny jest bardzo złożony i skomplikowany. W rezultacie autorzy przedstawiają możliwe zmiany w przepisach kolizyjnych, mając na uwadze potrzebę ochrony osoby poszkodowanej. Pozwoli to na bardziej indywidualne rozpatrzenie danego przypadku i może doprowadzić do lepszego rozstrzygnięcia sporów. Wyniki mogą być przydatne dla oceny algorytmów sztucznej inteligencji w prawie prywatnym międzynarodowym.

Słowa kluczowe

pojazdy autonomiczne ; wypadki drogowe ; normy kolizyjne ; algorytmy sztucznej inteligencji.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie