Data publikacji : 2019-07-11

GLOSA DO WYROKU SĄDU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU Z 15 STYCZNIA 2014 R., I ACA 648/13

Adriana TomczykDział: Glosy

Abstrakt

Glosa dotyczy problematyki zakresu podmiotowego odpowiedzialności za zwrot przedmiotu darowizny, na skutek jej odwołania z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego, w przypadku, gdy nie jest on już właścicielem darowanego przedmiotu. Ponadto glosa odnosi się również do kwalifikacji w kategorii rażącej niewdzięczności zachowania obdarowanego, polegającego na nieodpłatnym rozporządzeniu przedmiotem darowizny na rzecz osoby trzeciej. Autorka krytycznie odniosła się co do rozstrzygnięcia sądu, wykazując w szczególności brak legitymacji procesowej po stronie pozwanej.

Słowa kluczowe

umowa darowizny ; odwołanie darowizny ; rażąca niewdzięczność ; bezpodstawne wzbogacenie.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie