Data publikacji : 2019-07-11

GLOSA DO WYROKU SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE Z 12 PAŹDZIERNIKA 2017 R., II AKA 53/17, «LEX» NR 2418147

Marek KulikDział: Glosy

Abstrakt

Glosa dotyczy zagadnienia prawnej oceny zachowania sprawcy przedkładającego podrobiony lub przerobiony dokument w celu uzyskania kredytu lub pożyczki. Autor podziela pogląd, że samo przedłożenie dokumentu może zostać pochłonięte przez oszustwo kredytowe. Jest jednak zdania, że nie jest to jedynie możliwe rozwiązanie. Uważa bowiem, że w niektórych wypadkach dojdzie do rzeczywistego zbiegu przepisów. W odniesieniu do oceny sytuacji, gdy sprawca najpierw podrabia lub przerabia dokument, a następnie przedkłada go w celu uzyskania kredytu lub pożyczki, autor podziela pogląd, że w grę wchodzi rzeczywisty zbieg przepisów. Uważa jednak, że są możliwe wypadki, gdy dojdzie do zbiegu przestępstw, a nie zbiegu przepisów

Słowa kluczowe

fałsz dokumentu ; oszustwo kredytowe ; zbieg przepisów ; zbieg przestępstw.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie