Opublikowane: 2022-03-31

„ŚWIADOMA PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA WIEM, ŻE NIE MUSZĘ ICH RESPEKTOWAĆ” – KONSEKWENCJE WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 11 GRUDNIA 2018 R. (IV CNP 31/17)

Małgorzata Łączkowska-Porawska
Zeszyty Prawnicze
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/zp.2022.22.1.05

Abstrakt

Artykuł dotyczy wyroku, w którym Sąd Najwyższy uznał, że wieloletni związek zamężnej kobiety z innym mężczyzną, który jest ojcem jej czwórki dzieci, utrzymywany w tajemnicy przed mężem, nie narusza dóbr osobistych zdradzanego męża. Argumenty przedstawione przez Rzecznika Praw Obywatelskich i przyjęte przez Sąd Najwyższy nie zasługują na aprobatę, mogą natomiast prowadzić do poważnych konsekwencji w zakresie realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku prawnego, jakim jest małżeństwo. Odmówienie mężowi odszkodowania za krzywdę wyrządzoną mu przez żonę i jej kochanka, którzy zamienili jego życie rodzinne w fikcję (nie był de facto ojcem dzieci, które utrzymywał i wychowywał przez kilka lat), należy także uznać za sprzeczne z konstytucyjną zasadą ochrony małżeństwa (art. 18 Konstytucji RP) oraz z prawem do ochrony życia rodzinnego i prywatnego przewidzianym w art. 47 Konstytucji i art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Słowa kluczowe:

małżeństwo; zdrada; godność; życie rodzinne; życie prywatne; dobro osobiste.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Łączkowska-Porawska, M. (2022). „ŚWIADOMA PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA WIEM, ŻE NIE MUSZĘ ICH RESPEKTOWAĆ” – KONSEKWENCJE WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 11 GRUDNIA 2018 R. (IV CNP 31/17). Zeszyty Prawnicze, 22(1), 87–119. https://doi.org/10.21697/zp.2022.22.1.05

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.