Vol 17, Nr 3 (2017)

Spis treści

Artykuły

PRAWO RZYMSKIE W POLSCE W LATACH 1939-1945 PDF
Bożena Anna Czech-Jezierska, Antoni Dębiński 5-45
LOJALNOŚĆ POLITYCZNA CZY PODEJŚCIE TECHNOKRATYCZNE? OBSADA URZĘDÓW LOKALNYCH W USA. STUDIUM HISTORYCZNO-PRAWNE PDF
Katarzyna Maćkowska 47-77
MIĘDZY BIUROKRACJĄ A ‘QUANGOKRACJĄ’. KILKA SŁÓW O REFORMIE SŁUŻBY CYWILNEJ ZA CZASÓW MARGARET THATCHER PDF
Krzysztof Koźmiński 79-114
STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU FINANSOWEGO USA W KILKA LAT PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY DODDA-FRANKA PDF
Wojciech Kwiatkowski 115-134
ZASADA SKUTECZNOŚCI JAKO PODSTAWA OBOWIĄZKU UWZGLĘDNIENIA PRZEZ NSA Z URZĘDU PRAWA UE PDF
Konrad Łuczak 135-164
WYBRANE ŚRODKI PRAWNE WSPIERAJĄCE ZATRUDNIENIE STARSZYCH PRACOWNIKÓW W DANII PDF
Magdalena Paluszkiewicz 165-187
ODPŁATNOŚĆ UMOWY O ZAKAZIE KONKURENCJI W CZASIE TRWANIA STOSUNKU PRACY PDF
Katarzyna Zwolińska 189-204
POSTĘPOWANIE SPORNE PRZED URZĘDEM PATENTOWYM W PRZEDMIOCIE UNIEWAŻNIENIA PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PDF
Kama Chlabicz 205-229

Monumenta aere perenniora

NIEPRAWDĄ JEST TO, CO VERRIUS FLACCUS POZOSTAWIŁ NAPISANE W DRUGIEJ KSIĘDZE DZIEŁA, KTÓRE POŚWIĘCIŁ NIEJASNYM FRAGMENTOM MÓW KATONA, NA TEMAT ZATRZYMANEGO NIEWOLNIKA AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 17,6 TEKST – TŁUMACZENIE - KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 231-236

Recenzje

Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 254 PDF
Marta Osuchowska 237-248