Vol 12, Nr 4 (2012)

Spis treści

Artykuły

KULTURA I ROZWÓJ JAKO PODSTAWOWE KATEGORIE ODNIESIENIA W TWORZĄCYM SIĘ PRAWIE LUDÓW TUBYLCZYCH PDF
Zbigniew B. Rudnicki 7-39
ZAKAZ WYROKOWANIA PONAD ŻĄDANIE STRONY (‘NE EAT IUDEX ULTRA PETITA PARTIUM’) – RZYMSKIE TRADYCJE I WSPÓŁCZESNE REGULACJE POLSKIEGO PROCESOWEGO PRAWA CYWILNEGO PDF
Joanna Misztal-Konecka 41-56
‘IMMUNES’ W ARMII RZYMSKIEJ W UJĘCIU JURYSTY RZYMSKIEGO PUBLIUSA TARUTTIENUSA PATERNUSA PDF
Michał Norbert Faszcza, Karol Kłodziński 57-79
SYTUACJA AKTORÓW I AKTOREK W RZYMSKIM PRAWIE MAŁŻEŃSKIM PDF
Elżbieta Loska 81-100
ZWYKŁY UŻYTEK ORAZ TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH PDF
Maciej Koszowski 101-122
PODPORZĄDKOWANIE PRACOWNIKA PRACODAWCY W ASPEKCIE CZASU PRACY – WYBRANE PROBLEMY PDF
Tomasz Duraj 123-149
EUROPEJSKI NAKAZ OCHRONY – ISTOTA I ZNACZENIE PDF
Ewa Bieńkowska 151-173
ZASADA INDYWIDUALIZACJI KARY NA GRUNCIE KODEKSU KARNEGO Z 1997 R. PDF
Maria Szczepaniec 175-187
BEZPOŚREDNIE NIEBEZPIECZEŃSTWO JAKO ELEMENT CZYNU ZABRONIONEGO PDF
Adam Wróbel 189-198
THE POWERS AND SIGNIFICANCE OF THE PREFECT OF THE ‘VIGILES’ (‘PRAEFECTUS VIGILUM’) IN ANCIENT ROME PDF (English)
Piotr Kołodko 166-214

Monumenta aere perenniora

O UKARANIU PRZEZ CENZORÓW TYCH, KTÓRZY PRZY NICH OPOWIADALI NIESTOSOWNE ŻARTY; ORAZ O ROZWAŻANIU NAŁOŻENIA NOTY NA TEGO, KTO STAŁ PRZED NIMI POTĘŻNIE ZIEWAJĄC AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 4,20 TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 215-223

Recenzje

Y. Shibaike, Gyosei Ho Tokuhon2 [Administrative Law], w j. japońskim, Wydawnictwo Yuhikaku, Tokio 2010, ss. 455 PDF
Marek Brzeski 225-229
K. Kłodziński, Sekretarze ‘ab epistulis’ i ‘a libellis’ w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana. Studium historyczno-prawne, Toruń 2011, ss. 139 PDF
Maciej Jońca 232-236
Tomasz Palmirski, A History of the Ancient States’ Political Systems. Rome, Oficyna Wydawnicza KNK, Kraków 2011, ss. 273 PDF
Łukasz Marzec 237-241
Elżbieta Loska, Zagadnienie obrony koniecznej w rzymskim prawie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w serii «Arcana Iurisprudentiae», 3, Warszawa 2011, ss. 203 PDF
Krzysztof Amielańczyk 241-247