Vol 12, Nr 1 (2012)

Spis treści

Artykuły

RZUT OKA NA POLSKĄ ROMANISTYKĘ W PIERWSZYM DZIESIĘCIOLECIU XXI WIEKU PDF
Maria Zabłocka 7-26
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ – O NOWEJ INSTYTUCJI PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO KRYTYCZNIE PDF
Ewa Bieńkowska 27-53
SYTUACJA USTROJOWO-PRAWNA WYODRĘBNIONYCH WOJSKOWYCH SŁUŻB SPECJALNYCH PDF
Feliks Prusak 55-78
OCHRONA MIEJSC ŚWIĘTYCH W PRAWIE RZYMSKIM PDF
Renata Kamińska 79-93
O PIENIACTWIE NA LITWIE WEDŁUG WŁODZIMIERZA GADONA PDF
Sławomir Godek 95-112
ROSYJSKIE SEMINARIUM PRAWA RZYMSKIEGO PRZY BERLIŃSKIM UNIWERSYTECIE PDF
Marcin Zieliński 113-128
INSTRUMENTY FINANSOWE NOTOWANE NA RYNKU ‘CATALYST’ – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE PDF
Piotr Zapadka 129-145
CZYNNIKI EKONOMICZNE A POZIOM PRZESTĘPCZOŚCI – BADANIE EKONOMETRYCZNE PDF
Piotr Bieniek, Stanisław Cichocki, Maria Szczepaniec 147-172
THE SUBSTITUTION OF HEIRS IN WILLS FROM ROMAN EGYPT PDF PDF (English)
Maria Nowak 173-179

Disputare necesse est

ZAPOŻYCZENIA TO DROGA, NA KTÓREJ ROZWIJA SIĘ PRAWO PDF
Alan Watson, Maciej Jońca 181-198

Monumenta aere perenniora

CZYM JEST POMERIUM AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 13,14 TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 199-204
USTAWA JULIJSKA O KARANIU ZA CUDZOŁÓSTWA 5 TYTUŁ 48 KSIĘGI DIGESTÓW TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ PDF
Dorota Stolarek 205-224

Recenzje

ARNE WILLY DAHL, Håndbok i militær folkerett, wydawnictwo Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2008 PDF
Michał Jan Filipek 225-228
W. DAJCZAK, T. GIARO, F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2009, ss. 584 PDF
Tomasz A.J. Banyś, Łukasz Korporowicz 228-233
RENATA KAMIŃSKA, Ochrona dróg i rzek publicznych w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu, wydawnictwo UKSW w serii «Arcana Iurisprudentiae», 2, Warszawa 2010, ss.172 PDF
Elżbieta Ejankowska 233-240