Vol 17, Nr 1 (2017)

Spis treści

Artykuły

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA ‘OFFICIUM A RATIONIBUS’ W ŚWIETLE ‘EPISTULA AD SAEPINUM’ PDF
Karol Kłodziński 5-32
PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO JAKO POZOSTAŁOŚć PO EPOCE SOCJALIZMU REALNEGO – UJęCIE SOCJOLOGICZNOPRAWNE PDF
Rafał Mańko 33-61
DOPUSZCZALNOŚĆ POWÓDZTWA O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI W OPARCIU O SPRZECZNOŚĆ UCHWAŁY Z NORMĄ DYSPOZYTYWNĄ PDF
Paweł Ochmann 63-91
TELEMEDYCYNA W PRAWIE POLSKIM I KILKA UWAG NA TLE PRAWA UNIJNEGO PDF
Damian Kaczan 93-105
UŻYWANIE DRONÓW W CELU ZWALCZANIA MIĘDZYNARODOWEGO TERRORYZMU W ŚWIETLE „IUS IN BELLO” PDF
Łukasz Kułaga 107-134

Glosy

GLOSA DO WYROKU SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE Z DNIA 21 LIPCA 2015 R., I ACA 204/15 PDF
Katarzyna Juszyńska, Olaf Szczypiński 135-147
GLOSA APROBUJĄCA DO WYROKU NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2016 R. O SYGN. AKT II GSK 2765/16 PDF
Filip Manikowski 149-161

Disputare necesse est

KTOŚ MUSI SIĘ ZAJMOWAĆ RÓWNIEŻ PRAWEM RZYMSKIM PDF
Ulrike Babusiaux, Maciej Jońca 163-170

Monumenta aere perenniora

O TYM, JAK SUROWO WEDŁUG OBYCZAJÓW PRZODKÓW KARANO ZŁODZIEI; A TAKŻE, CO NAPISAŁ MUCIUS SCAEVOLA O TYM, CO ZOSTAŁO ODDANE NA PRZECHOWANIE LUB W UŻYCZENIE AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 6,15 TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 171-175

Recenzje

O SYMULOWANEJ NAUCE, CZYLI O NIEKOMPETENTNEJ, NIEUDOLNEJ I NIEUDANEJ REKONCEPTUALIZACJI SPOŁECZNEJ, KULTUROWEJ, GOSPODARCZEJ I POLITYCZNEJ HISTORII I RZECZYPOSPOLITEJ, NIERZETELNYM POSTęPOWANIU HABILITACYJNYM I GROŹNYM POMRUKU METODOLOGICZNYM à LA OTWOCK PDF
Jacek Matuszewski, Wacław Uruszczak 177-223

In memoriam

WSPOMNIENIE JÓZEFA MÉLÈZE-MODRZEJEWSKIEGO PDF
Maciej Jońca 225-229

Sprawozdania

STRATEGIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA DLA POLSKI. ASPEKTY INSTYTUCJONALNE I PRAWNE. SPRAWOZDANIE Z VIII KONFERENCJI NAUKOWEJ Z CYKLU BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE PDF
Elżbieta Niezgódka 231-243