Vol 14, Nr 2 (2014)

Spis treści

Artykuły

WZAJEMNE UZNAWANIE ŚRODKÓW OCHRONY W SPRAWACH CYWILNYCH PDF
Ewa Bieńkowska 7-24
PRAWO I SĄDY NA LITWIE W 1812 ROKU W ŚWIETLE „DZIENNIKA CZYNNOŚCI TYMCZASOWEGO RZĄDU LITEWSKIEGO” PDF
Sławomir Godek 25-46
WYNAGRODZENIE DOZORCY RZECZY RUCHOMYCH W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM PDF
Grzegorz Jędrejek 47-62
SWOBODA KORZYSTANIA Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE MORZA I WYBRZEŻA MORSKIEGO PDF
Renata Kamińska 63-83
KATEGORIE „AUTORSTWA” I „UTWORU” W PROJEKCIE EUROPEJSKIEGO KODEKSU PRAWA AUTORSKIEGO PDF
Teodora Konach 85-97
ZAWARCIE UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI PDF
Arkadiusz Mróz 99-121
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ‘AGRIMENSORES’ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ GEODETÓW PDF
Bronisław Sitek 123-148
DORĘCZENIA PISM PROCESOWYCH (UWAGI NA MARGINESIE CTH. 2,4,1 [A. 318/319] = C. 5,4,20) PDF
Jacek Wiewiorowski 149-170
REGULACJE DOTYCZĄCE RÓWNEGO TRAKTOWANIA I ZAKAZU DYSKRYMINACJI W ZATRUDNIENIU TYMCZASOWYM PDF
Robert Wilczyński 171-185
WOKÓŁ INTUICYJNYCH DECYZJI SĘDZIEGO PDF
Radosław Zyzik 187-200
THE FALCIDIAN PORTION ON THE TERRITORY OF THE CZECH REPUBLIC PDF (English)
Radek Černoch 201-212

Disputare necesse est

OBRONIMY SIĘ PDF
Joseph Mélèze-Modrzejewski, Maciej Jońca 213-234

Monumenta aere perenniora

O TYM, ŻE NIE BYŁO SKARG O ZWROT POSAGU W MIEŚCIE RZYMIE PRZED ROZWODEM CARVILIUSA; I W ZWIĄZKU Z TYM, CO WŁAŚCIWIE ZNACZY ‘PAELEX’ I JAKIE JEST POCHODZENIE TEGO SŁOWA AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 4,3 PDF
Anna Tarwacka 235-240

Sprawozdania

„ŚWIAT ANTYCZNY W OCZACH PROFESORA HENRYKA KUPISZEWSKIEGO”. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA, WARSZAWA 3 KWIETNIA 2014 R. PDF
Zuzanna Benincasa 241-243