Nr 1 (2018)

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji
Rafał Włodarczyk
List otwarty redaktorów naczelnych polskich czasopism pedagogicznych wydawanych pod patronatem działającego przy Polskiej Akademii Nauk Komitetu Nauk Pedagogicznych do Posłów na Sejm RP
Dariusz Stępkowski

Dział tematyczny

Pedagogika ogólna w ponowoczesnym świecie
Bogusław Śliwerski
Koncepcja pedagogiki (i pedagogiki ogólnej) w Szkole Lwowsko-Warszawskiej
Teresa Hejnicka-Bezwińska
„Podstawy współczesnej pedagogiki” Stefana Kunowskiego jako przykład kreowania pedagogiki ogólnej
Lucyna Dziaczkowska
Pedagogika ogólna jako wprowadzenie do humanistyki – hermeneutyka kapitału symbolicznego i odzyskiwanie ciemnych iskier tradycji
Krzysztof Maliszewski
Pedagogika ogólna w ramie internalistycznej
Mariusz Dembiński
Język współczesnej pedagogiki w perspektywie komparatystyki myśli pedagogicznej. Wybrane przykłady zmian leksykalnych
Alina Wróbel
Troska, zatroskanie, troskliwość – niespecyficzne przedmioty badań pedagogiki ogólnej
Alicja Żywczok
Granice dyskursywności światopoglądowej współczesnej myśli pedagogicznej
Jarosław Gara
Pedagogika ogólna a socjologia ogólna
Sławomir Banaszak
Edukacja jako symulakrum
Michał Głażewski
Koncepcje uznania w perspektywie pedagogiki ogólnej jako alternatywa wobec neoliberalnej wizji współczesnego świata
Mirosława Nowak-Dziemianowicz
Potencjał społeczny i pedagogiczny koncepcji social resilience w erze neoliberalnej
Celina Czech-Włodarczyk
Religia i krytyka – koncepcja Jacquesa Ellula w perspektywie pedagogiki ogólnej
Monika Humeniuk
Tworzenie refleksyjnej wiedzy w badaniach pedagogicznych. Dylematy – konteksty – punkty odniesienia
Henryk Mizerek

Artykuły i rozprawy

Wybrane zagadnienia problematyki kompulsywnego zachowania: uzależnienie od zakupów (oniomania)
Iryna Kurlak
Erudycja jako cel szkolnej edukacji filozoficznej
Marcin Trepczyński

Colloquia

W jaki sposób traumatyczne relacje świadków Holokaustu są włączane w nauczanie historii Niemiec?
Katalin Eszter Morgan
Organizacja działań chroniących zdrowie przez dyrektorów placówek kształcenia ogólnego
Oksana Gres, Elena Ionova, Viktoriia Partola
Motywacje wolontariuszy hospicyjnych dawniej i dzisiaj
Anna Seredyńska

Recenzje

Z badań nad problematyką pedagogiki społecznej/pedagogiki środowiskowej[Wojciech Sroczyński, Szkice do pedagogiki środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlicach Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, Siedlce 2017, 251 s.]
Edyta Wolter
Bogdan Nawroczyński nadal inspiruje pedagogów [Poglądy Bogdana Nawroczyńskiego i ich współczesne implikacje, red. Anna Walczak, Alina Wróbel, Marcin Wasilewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 191 s.]
Sebastian Taboł

Kronika

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Polskie koncepcje pedagogiki ogólnej w ujęciu porównawczym” (Wrocław 27-28 września 2017)
Dariusz Stępkowski
Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Pedagogiki Dialogu pt. „Dialog jako wymóg/wyzwanie intersubiektywności i transparentności doświadczenia edukacyjnego, społecznego i kulturowego” (Warszawa, 1 grudnia 2017)
Edyta Zawadzka